REGULAMIN


§1
Wymagania wobec członków

1. Od członków wymagamy:

a) kultury osobistej (nie tolerujemy wulgarnych nicków, czy opisów na profilu steam),
b) używania komunikatora TS3 do komunikacji klanowej,
c) rejestracji na stronie klanowej https://prsclan.com.pl,
d) akceptacji niniejszego regulaminu.

2. Jakich członków szukamy :

a) ludzi przyjacielskich, chętnych do pomocy zaangażowanych w życie klanu,

b) pasjonatów gier komputerowych i militariów (preferowany gatunek FPS ),

c) członków drużyn e-sportowych,

c) osoby posiadające wiedzę i umiejętności z dziedzin takich jak informatyka, dziennikarstwo, publicystyka, e-sport, 

d) wiek kandydata nie jest określony odgórnie ale wymagana jest kultura i szacunek dla starszych graczy.

3. Nie tolerujemy:

a) osób konfliktowych, nieżyczliwych, nieuczciwych,
b) osób używających wulgarnych nicków i awatarów, propagujących treści faszystowskie, propagujących ustrój totalitarny, nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, politycznych i religijnych.
c) członków grup (w tym grup Steam) nacjonalistycznych, prawicowych, lewicowych, propagujących treści faszystowskie, propagujących ustrój totalitarny, nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, politycznych i religijnych.

§2
Struktura klanu

 1. Najwyższą funkcję w klanie pełni “Lider” wybierany co roku (28 listopada w rocznicę powstania klanu) przez członków na roczną kadencję.
 2. Lider powołuje i odwołuje na stanowisko swojego zastępcę oraz “Operatorów” (administratorów i moderatorów) którym przydziela obowiązki i związane z tym dodatkowe uprawnienia na stronie klanowej, TS3 i Discord.
 3. W skład “Operatorów” wchodzą:
 • administrator strony klanowej,
 • administrator TS3,
 • administrator discord PRS
 • administrator discord ISP
 • administrator serwerów gier,
 • administrator grupy steam,
 • administrator strony FB,
 • administrator strony i grupy steam DOI-PC,
 • administrator strony ISP,
 • szef rekrutacji,
 • moderator strony klanowej,
 • redaktor PRS,
 • moderatorzy TS3,
 • moderator FB,
 • moderator discord PRS.
 1. W dniu 27.10.2018 zostaje powołana Rada Klanowa zwana dalej “Radą” składająca się z 7 członków pełniąca w klanie funkcje nadzorcze i doradcze. W przypadkach szczególnych Rada podejmując jednomyślną decyzję ma prawo odwołać Lidera lub czasowo przejąć jego obowiązki.
 2. Członkowie Rady są powoływani na 2 letnią kadencję przez pełniącego funkcję Lidera.
 3. Członkowie klanu noszą rangę “Member” tylko oni mają dostęp do zastrzeżonej części forum i strony klanowej oraz specjalnych kanałów na serwerze Discord.
 4. Osoba składająca podanie do klanu do czasu głosowania nosi rangę “Kandydat”.
 5. Jednostki zasłużone dla klanu oraz osoby które klan chętnie zobaczyłby w swoich szeregach otrzymują rangę “Clan Friend”.
 6. Ostatnia ranga przeznaczona dla częstych gości  “Znany” oznacza ona że dana osoba może poruszać się na zastrzeżonych kanałach ts3.

§3
Regulamin porządkowy na Serwerach Gier, TS3, Discord

 1. Serwery Gier, TS3 i Discord są ogólnodostępne dla wszystkich chętnych. Na czas treningów lub sparingów klanowych dopuszcza się czasowe wyłączenie serwera dla gości.

 2. Pierwszeństwo dostępu do serwerów gier mają członkowie klanu PRS.  Żeby uniknąć kick-a zalecamy obecność na klanowym ts3 podczas gry, masz wtedy tzw gwarancję slota.
 3. Na serwerach zabrania się:

a) używania wspomagaczy (cheat-ów),
b) obrażania innych graczy, wielokrotnego używania słów wulgarnych w tym samym wątku (pojedyncze przekleństwa są dopuszczone w granicach rozsądku) ,
c) celowego zabijania graczy własnej drużyny (tzw. team-killing)
d) używania nicków i awatarów propagujących treści faszystowskie, propagujących ustrój totalitarny, nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych czy też mające podłoże pornograficzne lub polityczne,
e) spamowania na czatach i linkowania do podejrzanych stron,
f) celowego przeszkadzania innym graczom w dowolny sposób,
g) podszywania się pod operatorów lub innych użytkowników.

 4. W przypadku naruszenia regulaminu gracz może zostać usunięty z serwera (jednego lub więcej), w szczególnych przypadkach może zostać nałożony czasowy lub permanentny ban.

 5. Lista ukaranych (zbanowanych) graczy jest dostępna na forum pod adresem: https://prsclan.com.pl/community/serwery-prs/bany-na-serwerach/

 6 .Każdy gracz który otrzyma karę może się od niej odwołać wysyłając wiadomość na adres: kontakt@prsclan.pl. Jeżeli odwołanie będzie uzasadnione kara zostanie zdjęta w przeciągu 24 godzin.

 

§4

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest klan Polish Rebel Squad który nie posiada swojej siedziby na terenie Unii Europejskiej.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem danych osobowych proszę kontaktować się poprzez adres mailowy kontakt@prsclan.pl .
3. Dane będą przetwarzane w celu umożliwienia Ci korzystania z pełnej funkcjonalności spersonalizowanego konta użytkownika strony klanowej.
4. Wszystkie dane personalne użytkowników są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom.
5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 


Wersja 4.1 z dnia 22.11.2018