REGULAMIN


§1
Wymagania wobec członków

1. Od członków wymagamy:

a) kultury osobistej (nie tolerujemy wulgarnych nicków, czy opisów na profilu steam),
b) używania komunikatora TS3 do komunikacji klanowej,
c) rejestracji na stronie klanowej https://prsclan.com.pl,
d) akceptacji niniejszego regulaminu.

2. Jakich członków szukamy :

a) ludzi przyjacielskich, chętnych do pomocy zaangażowanych w życie klanu,

b) pasjonatów gier komputerowych i militariów (preferowany gatunek FPS ),

c) członków drużyn e-sportowych,

c) osoby posiadające wiedzę i umiejętności z dziedzin takich jak informatyka, dziennikarstwo, publicystyka, e-sport, 

d) wiek kandydata nie jest określony odgórnie ale wymagana jest kultura i szacunek dla starszych graczy.

3. Nie tolerujemy:

a) osób konfliktowych, nieżyczliwych, nieuczciwych,
b) osób używających wulgarnych nicków i awatarów, propagujących treści faszystowskie, propagujących ustrój totalitarny, nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, politycznych i religijnych.
c) członków grup (w tym grup Steam) nacjonalistycznych, prawicowych, lewicowych, propagujących treści faszystowskie, propagujących ustrój totalitarny, nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, politycznych i religijnych.

§2
Struktura klanu

 1. Najwyższą funkcję w klanie pełni “Lider” wybierany co roku (28 listopada w rocznicę powstania klanu) na roczną kadencję. 
 2. Lider powołuje i odwołuje na stanowisko swojego zastępcę oraz “Operatorów” (administratorów i moderatorów) którym przydziela obowiązki i związane z tym dodatkowe uprawnienia na stronie klanowej, TS3 i Discord.
 3. W skład “Operatorów” wchodzą:
  administrator strony klanowej,
  administrator ts3,
  administrator discord,
  administrator serwerów gier,
  administrator grupy steam,
  administrator strony FB,
  administrator DOI-PC,
  szef rekrutacji,
  moderator strony klanowej,
  redaktor PRS,
  moderator TS3,
  moderator FB.
 4. Wszyscy członkowie klanu noszą rangę “Member” tylko oni mają dostęp do zastrzeżonej części forum i strony klanowej.
 5. Osoba składająca podanie do klanu do czasu głosowania nosi rangę “Kandydat”.
 6. Jednostki zasłużone dla klanu oraz osoby które klan chętnie zobaczyłby w swoich szeregach otrzymują rangę “Clan Friend”.
 7. Ostatnia ranga przeznaczona dla częstych gości  “Znany” oznacza ona że dana osoba może poruszać się na zastrzeżonych kanałach ts3.

§3
Regulamin porządkowy na Serwerach Gier, TS3, Discord

 1. Serwery Gier, TS3 i Discord są ogólnodostępne dla wszystkich graczy, nie tylko członków klanu.
  Na czas treningów lub sparingów klanowych dopuszcza się czasowe wyłączenie serwera dla graczy spoza klanu.
 2. Pierwszeństwo dostępu do serwerów gier mają członkowie klanu PRS. W przypadku braku wolnych miejsc wchodzący na serwer członek klanu może pozbawić miejsca gracza spoza klanu. Żeby uniknąć kick-a zalecamy obecność na klanowym ts3 podczas gry, masz wtedy tzw gwarancję slota.
 3. Na serwerach zabrania się:

a) używania wspomagaczy (cheat-ów),
b) obrażania innych graczy,
c) celowego zabijania graczy własnej drużyny (tzw. team-killing)
d) używania nicków i awatarów propagujących treści faszystowskie, propagujących ustrój totalitarny, nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych czy też mające podłoże pornograficzne lub polityczne,
e) spamowania na czatach gier i linkowania do podejrzanych stron,
f) celowego przeszkadzania innym graczom w dowolny sposób.

 4. W przypadku naruszenia regulaminu gracz może zostać usunięty z serwera (jednego lub więcej), w szczególnych przypadkach może zostać nałożony czasowy lub permanentny ban.

 5. Lista ukaranych (zbanowanych) graczy jest dostępna na forum pod adresem: https://prsclan.com.pl/community/serwery-prs/bany-na-serwerach/

 6 .Każdy gracz który otrzyma karę może się od niej odwołać wysyłając wiadomość na adres: kontakt@prsclan.pl. Jeżeli odwołanie będzie uzasadnione kara zostanie zdjęta w przeciągu 24 godzin.

 


Wersja 3.0 z dnia 24.10.2017