Regulamin

 

§1. Zasady Ogólne

 1. Akceptacja niniejszego regulaminu jest warunkiem korzystanie ze strony Polish Rebel Squad.
 2. Każdy użytkownik rejestrując się na stronie akceptuje postanowienia regulaminu.
 3. Wszystkie materiały artykuły, grafika na stronie są chronione prawami autorskimi a ich kopiowanie bez zgody autora jest zabronione.
 4. Umieszczanie przez użytkowników pornografii, obraźliwych obrazków lub używania wulgaryzmów na stronie jest zabronione.
 5. Umieszczanie przez użytkowników treści nawołujących do nienawiści rasowej lub godzących  w uczucia religijne innych użytkowników serwisu jest zabronione.
 6. Dane personalne użytkowników są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim.
 7. Za utracone dane użytkownika administracja strony nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Każdy użytkownik ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć swoje konto przed dostępem osób niepowołanych.

§2. Wymagania wobec członków

 1. Od członków wymagamy:

a. kultury osobistej (nie tolerujemy wulgarnych nicków, czy opisów na profilu steam),

b. obecności na klanowym komunikatorze głosowym (ts3,discord) oraz używania mikrofonu podczas wspólnej gry,

c. rejestracji na stronie klanowej https://prsclan.com.pl,

d. ukończonych 16 lat.

 1. Jakich członków szukamy :

a. ludzi przyjacielskich, chętnych do pomocy zaangażowanych w życie klanu,

b. pasjonatów gier komputerowych i militariów (preferowany gatunek FPS ),

c. członków drużyn e-sportowych,

d. osoby posiadające wiedzę i umiejętności z dziedzin takich jak informatyka, dziennikarstwo, publicystyka, e-sport.

 1. Nie tolerujemy:

a. osób konfliktowych, nieżyczliwych, nieuczciwych i nieuprzejmych,

b. osób używających wulgarnych nick-ów i awatarów,

c) członków grup nacjonalistycznych, prawicowych, lewicowych, propagujących treści faszystowskie, propagujących ustrój totalitarny, nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, politycznych i religijnych.

§ 3. Struktura klanu

 1. Najwyższą funkcję w klanie pełni “Lider” wybierany co roku (28 listopada w rocznicę powstania klanu) przez “Radę Klanową” na roczną kadencję. 
 2. Lider powołuje i odwołuje na stanowisko swojego zastępcę oraz “Operatorów” (administratorów i moderatorów) którym przydziela obowiązki i związane z tym dodatkowe uprawnienia na stronie klanowej, TS3 i Discord.
 3. Rada Klanowa zwana dalej “Radą” składa się z min 7 członków i pełni w klanie funkcje nadzorcze oraz czuwa nad kierunkiem dalszego rozwoju PRS. W przypadkach szczególnych Rada podejmując jednomyślną decyzję ma prawo odwołać Lidera lub czasowo przejąć jego obowiązki.
 4. Członkowie Rady są powoływani na 2 letnią kadencję przez pełniącego funkcję Lidera.
 5. Członkowie klanu noszą rangę “Member” tylko oni mają dostęp do zastrzeżonej części forum i strony klanowej oraz specjalnych kanałów na serwerze Discord.
 6. Osoba składająca podanie do klanu do czasu głosowania nosi rangę “Kandydat”.
 7. Jednostki zasłużone dla klanu oraz osoby które klan chętnie zobaczyłby w swoich szeregach otrzymują rangę “Clan Friend”.
 8. Ostatnia ranga przeznaczona dla częstych gości  “Znany” oznacza ona że dana osoba może poruszać się na zastrzeżonych kanałach ts3.

§ 4. Zakresy obowiązków 

 

Administrator Strony Klanowej
 1. Budowa i bieżąca administracja strony (aktualizacje bezpieczeństwa silnika, wtyczek, motywów, modyfikacje istniejących treści, modyfikacje struktury strony).
 2. Wybór i edycja grafik umieszczanych na stronie.
 3. Bieżąca aktualizacja treści stron www na podstawie otrzymanych materiałów.
 4. Zarządzanie zawartością strony, w tym korekta i publikacja informacji, artykułów, opisów zdjęć i filmów.
 5. Koordynacja strategii pozycjonowania strony.
 6. Monitorowanie strony pod kątem występowania błędów i ich usuwanie samodzielnie lub w kontakcie z podwykonawcami zewnętrznymi.
Administrator Discord
 1. Przydział uprawnień użytkownikom wg ich rangi.
 2. Tworzenie i edycja kanałów w zależności od potrzeb Dowódców Sekcji i użytkowników.
 3. Nadzór nad porządkiem na kanałach w oparciu o treść Regulaminu.
 4. Ścisła współpraca z Szefem Rekrutacji i Dowódcami Sekcji w ramach wspólnych obowiązków.
 5.  Wypełnianie szczegółowych dyspozycji od Lidera na kanale #admins.
Administrator Serwerów 

1. Instalacja, konfiguracja i aktualizacja serwerów gier.
2. Pilnowanie porządku na serwerach gier.
3. Pomoc sekcjom w dostępie do własnych serwerów gier.
4. Monitoring stanu i kondycji serwerów.

Administrator Grupy Steam

1. Pilnowanie porządku na forach dyskusyjnych i komentarzach grupy.
2. Zapraszanie odpowiednich kandydatów do grupy w szczególności ludzi grających w gry popularne w Klanie.
3. Redagowanie i umieszczanie ogłoszeń i innych ważnych i ciekawych informacji o Klanie na grupie.

Moderator (strony Klanowej i forum)
 1. Wyszukiwanie i redagowanie ciekawych artykułów o różnej tematyce na stronie nowości.
 2. Redagowanie ważnych informacji Klanowych w dziale nowości.
 3. Pomoc i nadzór w redagowaniu i publikacji artykułów innym członkom Klanu oraz Autorom  z zewnątrz klanu.
 4. Sprawdzanie przygotowanych tekstów pod kątem poprawności zgodnie z zasadami gramatyki oraz interpunkcji.
 5. Analiza i moderowanie interaktywnej treści strony i forum.
 6. Dbałość o porządek umieszczanych treści i ich zgodności z Regulaminem.
Autor 
 1. Wyszukiwanie i publikowanie ciekawych artykułów o tematyce polskiej sceny e-sportowej, nowości ze świata gier, sprzętu gamingowego a także hobby mogących zainteresować pełnoletnich graczy  na blogu PRS.
 2. Redagowanie ważnych informacji Klanowych w dziale nowości.
Dowódca Sekcji
 1. Zarządzanie i prowadzenie Sekcji skupiającej graczy wybranej gry.
 2. Wyszukiwanie chętnych graczy.
 3. Przyjmowanie kandydatów do Klanu z ramienia sekcji wg. własnych kryteriów ( z zastrzeżeniem veta Lidera w szczególnych przypadkach).
 4. Organizowanie codziennych rozgrywek i treningów.
 5. Wsparcie graczy przy rozwiązywaniu podstawowych problemów technicznych związanych z grą.
 6. Dbanie o porządek na kanałach Discord i działach forum dotyczących sekcji.
 7. Organizowanie event-ów przy współudziale adminów i Rady Klanowej.
 8. Przyjęcie pełnej odpowiedzialności za członków własnej sekcji.
 9. Redagowanie artykułów  i nowości wprowadzanych do gry przy współudziale Moderatora.
 10. Dowódcy Sekcji otrzymają niezbędne narzędzia do publikowania treści na portalach społecznościowych.
Szef Rekrutacji

1. Kontrola działu Rekrutacja na forum Klanowym pod kątem nowych podań minimum raz dziennie.
2. Formalne przyjęcie podania na forum w temacie rekrutacyjnym w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od czasu złożenia podania.
3. Nawiązanie kontaktu bezpośredniego z kandydatem w ciągu pierwszych 3 dni od złożenia podania.
4. Zaznajomienie kandydata z Klanowymi kanałami komunikacji (forum,discord).
5. Obserwacja kandydata w całym okresie rekrutacyjnym.
6. Sprawdzenie podstawowych informacji o kandydacie i ocena pod kątem spełniania warunków stawianych kandydatom (zawartych w Regulaminie). W szczególności jego charakteru, profilu steam i jego ewentualnej przydatności dla PRS.
7. Zapoznanie kandydata ze strukturą Klanu, jego osiągnięciach, mocnych stronach a także warunkach jakie powinien spełniać kandydat aby pozytywnie przeszedł głosowanie kończące etap rekrutacji.
8. Dołożenie należytych starań aby kandydat spełniający kryteria regulaminowe miał możliwość pozytywnego wykazania się przed członkami PRS.
9. Po spełnieniu w/w warunków i zakończeniu okresu rekrutacji założenie tematu z głosowaniem kandydata w odpowiednim dziale forum PRS.
10. Poinformowanie członków o założeniu tematu z głosowaniem.
11. Poinformowanie Administratora Discord o konieczności utworzenia kanału informacyjnego o kandydacie na discord PRS.
12. Poinformowanie Administratora Strony i Administratora Discord o konieczności usunięcia kanału informacyjnego kandydata oraz upewnienie się o przesunięciu tematu z głosowaniem do archiwum zanim nowemu członkowi zostaną przyznane uprawnienia na Klanowych kanałach komunikacji.
13. Poinformowanie  Administratora Strony i Administratora Discord o konieczności przydzielenia stosownych uprawnień na stronie Klanowej i Discord.
14. Złożenie stosownego oświadczenia o wyniku głosowania w temacie rekrutacyjnym kandydata.

Administrator FB
 1. Redagowanie i umieszczanie ogłoszeń i innych ważnych i informacji klanowych na stronie FB.
 2. Wyszukiwanie i redagowanie ciekawych postów o różnej tematyce.
 3. Zapraszanie potencjalnych chętnych do polubienia strony FB.
 4. Współpraca z Moderatorem przy publikacji ciekawych artykułów.

 

Dodatkowe uwagi:
 1. Zabrania się wykorzystywania przyznanych uprawnień do celów nie związanych z realizacją obowiązków. Wykorzystywanie funkcji do celów nie związanych z pełnioną funkcją jest naganne i będzie podstawą do dymisji.
 2. Funkcyjni są po to żeby organizować i pomagać 🙂 stawiajcie na pierwszym miejscu dobro PRS.
 3. Administracja Klanu stara się mówić jednym głosem. Nie krytykujemy dowództwa w obecności osób trzecich (członków i ludzi z zewnątrz). Stabilność i kompetencje struktury dowodzenia nie mogą być podważane.
 4. Każdy członek Rady Klanowej musi cechować się roztropnością i stabilnym podejściem do pełnionej funkcji oraz wzbudzać zaufanie innych członków Klanu zarówno do siebie jak i struktur Klanowych w sposób ciągły szczególnie w chwilach próby. Niedopuszczalne są dyskusje o rezygnacjach czy utracie zaufania do dowództwa na kanałach ogólnych.

 

§ 5. Rekrutacja

 1. Podania do klanu są rozpatrywane przez Ogólne Zgromadzenie Członków PRS które zatwierdza Lider.
 2. Procedurę aplikacji Kandydat rozpoczyna zakładając nowy temat na forum w dziale “Rekrutacja” zwany “Podaniem” tytułując go swoim nickiem.
 3. W podaniu należy podać następujące informacje:
 1. nick (pseudonim) kandydata,
 2. wiek kandydata,
 3. adres profilu steam,
 4. preferowany gatunek i ulubione gry,
 5. odrobinę informacji o sobie (wg własnego uznania).
 1. Kandydat składający podanie powinien zapoznać się z Regulaminem, Polityką Prywatności oraz faq .
 2. W przypadku nieobecności dłuższej niż 7 dni kandydat zobowiązany jest poinformować o tym w swoim temacie rekrutacyjnym. Wówczas okres rekrutacji zostanie przedłużony.
 3. Po upływie minimum 2 tygodni od dnia złożenia podania członkowie klanu w wewnętrznym głosowaniu zdecydują, czy kandydatura została zaakceptowana, czy też odrzucona.
 4. Decyzja o przyjęciu/odrzuceniu podania zostanie umieszczona w temacie rekrutacyjnym Kandydata.
 5. Jeżeli okres adaptacji przebiegnie pomyślnie- kandydatowi zostanie przydzielony dostęp do wewnętrznego forum oraz ranga na serwerze Discord. Kandydat będzie mógł używać tagu klanowego na steam i innych platformach gier oraz poprosić o przyznanie awatara klanowego i koszulki.
 6. Od tej chwili kandydat staje się pełnoprawnym członkiem klanu.
 7. Po upływie pierwszych 6-ciu miesięcy każdy nowy Member przechodzi ponowną weryfikację która ma ocenić jego integrację oraz zaangażowanie w społeczności. 
 8. Weryfikacji o której mowa w pkt.10 dokonuje Rada na podstawie opinii członków PRS.
 9. Pamiętaj, rażący brak zaangażowania oraz kilkumiesięczna nieobecność na klanowych kanałach komunikacji jest podstawą do skreślenia z listy członków.

§ 6. Składki członkowskie

 1. Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje następujący system składek członkowskich:
 1. składka w wysokości 5zł miesięcznie (60zł rocznie) dla członków pracujących,
 2. składka w wysokości 0zł miesięcznie dla członków nie pracujących/uczących się.
 1. Regulamin nie przewiduje żadnych sankcji w przypadku braku lub nieregularnych wpłat.

§ 7. Zasady obowiązujące na serwerach Gier i Discord

1.Serwery Gier i Discord są ogólnodostępne. Na czas treningów lub sparingów klanowych PRS zastrzega sobie prawo do ograniczenia ich dostępu dla gości.

2.Pierwszeństwo dostępu do serwerów gier mają członkowie Klanu.  Żeby uniknąć kick-a zalecamy obecność na discord PRS podczas gry, masz wtedy tzw gwarancję slota.

3.Na serwerach zabrania się:

a. używania wspomagaczy (cheat-ów),

b. obrażania innych graczy, wielokrotnego używania słów wulgarnych w tym samym wątku (pojedyncze przekleństwa są dopuszczone w granicach rozsądku) ,

c. celowego zabijania graczy własnej drużyny (tzw. team-killing)

d. używania nicków i awatarów propagujących treści faszystowskie, propagujących ustrój totalitarny, nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych czy też mające podłoże pornograficzne lub polityczne,

e. spamowania na czatach i linkowania do podejrzanych stron,

f. celowego przeszkadzania innym graczom w dowolny sposób.

g. podszywania się pod operatorów lub innych użytkowników.

4. W przypadku naruszenia regulaminu gracz może zostać usunięty z serwera (jednego lub więcej), w szczególnych przypadkach może zostać nałożony czasowy lub permanentny ban.

5. Każdy gracz który otrzyma karę może się od niej odwołać wysyłając wiadomość na adres: kontakt@prsclan.pl. Jeżeli odwołanie będzie uzasadnione kara zostanie zdjęta w przeciągu 24 godzin.

§ 8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest klan Polish Rebel Squad.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem danych osobowych proszę kontaktować się poprzez adres mailowy kontakt@prsclan.pl .
 3. Dane będą przetwarzane w celu umożliwienia Ci korzystania z pełnej funkcjonalności spersonalizowanego konta użytkownika strony klanowej.
 4. Wszystkie dane personalne użytkowników są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom.
 5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Wersja 4.7.5 z dnia 07.02.2021